SISTEK.CZ       
Neděle - 24.09.2023    

Aktualizace stránek: 16. 7. 2023 12:00

Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Nepřiměřené provozní nebo skladovací podmínky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním nebo skladováním zboží v nepřiměřených podmínkách (působení vody, chemických látek, silných elektromagnetických, elektrostatických a magnetických polí, apod.), působením třetích osob, násilným zacházením nebo používáním zboží k účelům, pro které není určeno. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení.

Nepředvídatelné vlivy

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé působením nepředvídatelných vlivů a přírodních živlů.

Zlevněné zboží

U zlevněného zboží se nevztahuje záruka na ty vady, pro které bylo zboží zlevněno.

Zánik záruky

Pokud je počítačová sestava nebo díl opatřen přelepkou dodavatele, porušením této přelepky zaniká záruka.
Pokud po dohodě se zákazníkem sestava není opatřena přelepkou a tato skutečnost je výslovně uvedena v kupní smlouvě (na prodejním dokladu), pak na jednotlivé díly sestavy platí záruka dle údajů v kupní smlouvě (na prodejním dokladu).

Záruční lhůty dílů a příslušenství

Není-li v nákupním dokladu uvedena záruční lhůta delší, platí zákonné záruční lhůty (obvykle 24 měsíců).
U použitého zboží může být tato lhůta prodejcem zkrácena na 12 měsíců a takto zkrácená lhůta musí být vyznačena na prodejním dokladu.

Záruční lhůty na opravy

Záruční lhůta na opravy je 3 měsíce.

Záruční lhůty na další služby

Na poskytnutí služby nový občanský zákoník již záruční dobu nestanovuje. V případě nespokojenosti s výsledkem poskytnuté služby proto uplatněte námitky bez zbytečného odkladu, protože zejména u softwarových problémů nelze později určit, zda je chyba na straně poskytovatele služby nebo na straně uživatele počítače. Doporučuji proto při přebírání zakázky věnovat čas vyzkoušení počítače ještě u poskytovatele služby.

Záruční list

Záruční list je součástí jen těch balení, u nichž je servis zajištěn přímo v servisních střediscích výrobce či smluvních servisech. Pro ostatní zboží slouží jako doklad o záruce prodejní doklad a servis během záruky je obvykle zprostředkován prodejcem nebo ve specializovaných servisech.


Doporučení

  • Před předáním počítače k provedení servisních úkonů si zazálohujte svá důležitá data.
  • Pokud si nevíte se zálohováním rady, požádejte mne o zazálohování vašich důležitých dat. Je-li to možné, přineste si za tím účelem váš externí disk nebo dostatečně velký USB flash disk. Zálohování je zpoplatněno základní sazbou dle vynaloženého času.

  • Notebook k servisním úkonům vždy předávejte včetně síťového napájecího adaptéru!

Reference

- ukázky vytvořených stránek

 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2023