SISTEK.CZ       
Čtvrtek - 26.05.2022    

Aktualizace stránek: 10. 5. 2022 22:10


Opravy počítačů během trvání opatření proti šíření koronaviru
Aktualizace: 1. 3. 2022

 • Připravte si stručný, pokud možno přesný popis problému, případně okolností, které ke vzniku problému vedly, co mu předcházelo.
 • Kontaktujte mne telefonicky nebo e-mailem, domluvíme další postup:
   hardwarové problémy - domluvíme předání počítače / notebooku k opravě (notebook je vždy nutno k servisu dodat včetně napájecího adaptéru!),
   softwarové problémy - čištění systému, instalace sw, apod. - pokud to bude možné, vyřešíme je přes vzdálenou správu; pokud nebude vzdálená správa možná, platí totéž, co pro hardwarové problémy.
 • Neprovádím opravy u zákazníka - vždy, není-li možné problém vyřešit vzdáleným přístupem, je nutné počítač k opravě předat v místě mého sídla.
 • Kde mne najdete? Viz mapa v sekci kontakt.
 • Před osobní návštěvou si pročtěte následující pokyny.

Pro osobní návštěvu do odvolání platí:

 • Pouze 1 osoba, na dobu nezbytně nutnou k předání zařízení, zákazník použije ochranný prostředek dýchacích cest (nosu a úst) a dezinfekci rukou (nebo jejich umytí teplou vodou a mýdlem) a  bude dodržován odstup 1,5 m.

Máte-li kterýkoliv příznak akutního respiračního onemocnění:

 • Bez ohledu na očkování nebo dříve prodělané onemocnění covid-19 nebo negativní test, máte-li kterýkoliv příznak akutního respiračního onemocnění (rýmu, teplotu, kašel, bolesti svalů...), nebo jste byli v posledních 7 dnech v kontaktu s člověkem s onemocněním covid-19 nebo jste v karanténě nebo izolaci, odložte předání nebo převzetí počítače na dobu, kdy uplyne alespoň 7 dní od pominutí příznaků nebo - v případě karantény či izolace - bude vaše karanténa či izolace ukončena.

Aktuálně platná opatření proto šíření nemoci covid-19 (od 1. 3. 2022)

Leták s přehledem platných opatření - MZ ČR

TIPY

Přejděte na Windows 10

Operační systém Windows 10 zajistí bezpečný chod vámi používaných aplikací. Stále ještě používáte starší operační systémy (Windows 7, 8, 8.1, Vista...) a potřebujete s přechodem na Windows 10 pomoci, protože si sami na tuto operaci netroufáte? Kontaktujte mne a domluvíme vše potřebné pro hladký přechod ze staršího systému na aktuální systém Windows 10.

 

Windows 11

Microsoft uvedl operační systém Windows 11. Nesplňuje-li vaše zařízení hardwarové nároky pro běh systému Windows 11, zůstává systém Windows 10 pro nejbližší roky rozumnou variantou, jak vaše zařízení udržet v bezpečném provozu.

Pokud vaše zařízení hardwarové nároky splňuje, Microsoft umožňuje hladký přechod z Windows 10 na Windows 11.

Nahraďte klasický disk SSD

Starší počítače, ale i mnohé nové, používají pro operační systém a ukládání data obvykle pevný disk s rotujícími plotnami - HDD. Nahradíme-li klasický HDD polovodičovým - tedy SSD, získáme hned dvě citelné výhody:

 • řádově rychlejší přístup k uloženým datům (namísto desítek ms u HDD jen mikrosekundy u SSD)
 • několikanásobně vyšší datové toky

Vdechněte staršímu počítači nový život.


 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2021