SISTEK.CZ       
Úterý - 09.03.2021    

Aktualizace stránek: 2. 3. 2021 11:20

Malé historické okénko

Dovolím si připomenout, co jsem zde psal 27. května 2020, tedy bezmála před pěti měsíci, cituji:

„...

Mnozí lidé si rozvolňování opatření proti šíření koronaviru mylně vykládají tak, jako by se vše vrátilo do stavu před vypuknutím pandemie covid-19. Není tomu tak. Prozatím nic není jako dřív a i nadále je nutné dodržovat alespoň výše uvedená pravidla (roušky, mytí rukou, rozestupy, desinfekce - pozn. autora), dokud nebude jisté, že je pandemie buď zažehnána nebo je k dispozici vakcína nebo lék.

Pokud rezignujeme na vlastní odpovědnost a na dodržování alespoň základních pravidel, bohužel se s velkou pravděpodobností můžeme v blízké budoucnosti potýkat s novou vlnou onemocnění. To není strašení, ale jedna z pravěpodobných možností vývoje situace. Virus nezná ani pojem politika, ani mu nic neříká snaha českého obyvatelstva chytračit. Takže prosím, používejte v maximální míře rozum a dodržujte principy předběžné opatrnosti a ohleduplnosti ke svému okolí. To, že dosavadní vlna onemocnění v zemi byla relativně mírná, je dáno nikoliv slabostí viru, ale silou opatření, což paradoxně vede k falešnému pocitu bezpečí. Polevíme-li v dodržování opatření, vir nás snadno přesvědčí, jak lehce jsme se nechali ukolébat dosavadním relativně mírným průběhem epidemie v ČR nebo ovlivnit nezodpovědnými šiřiteli "zaručených" zpráv od typu "vlastně o nic nejde" až po "všechno je jen spiknutí".

...”

Tolik citát. Dnes máme 15. 10. 2020. Uplynulo jen málo času a  jsme na pokraji kolapsu zdravotního systému a  máme už desítky mrtvých denně. Je to bohužel přímý důsledek toho, že jak vláda a jmenovitě její premiér (který nešel osobním příkladem a ke všemu aktivně bránil zavádění včasných opatření na konci srpna), tak občané v mezičase rezignovali na opatrnost a přípravu a bohužel i na zdravý rozum, když mnozí místo odborníkům naslouchají šarlatánům, konspiračním teoriím a hlupákům.

Je naprosto nezbytné najít v sobě pokoru a dodržovat platná pravidla a opatření.

Karel Šístek, 15. 10. 2020

 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2021