SISTEK.CZ       
Pondělí - 26.10.2020    

Aktualizace stránek: 21. 10. 2020 20:15

Od 22. 10. 2020 6:00 hod. do odvolání vstupují v platnost omezení volného pohybu osob, provozu maloobchodu, služeb a úřadů:

 • omezení pohybu a kontaktu s dalšími lidmi (usnesení vlády ČR č. 1078)
  - výjimkou jsou zejména cesty k lékaři, do práce, pro nezbytný nákup, za osobami blízkými, za účelem psokytnutí péče
  - výjimkou jsou procházky přírodou nebo parkem (pobyt na čerstvém vzduchu je naopak doporučován, ale nejvýše dva lidé spolu, s výjimkou pro členy jedné domácnosti)
 • omezení provozu služeb a prodejen (usnesení vlády ČR č. 1079)
  - výjimkou jsou zejména prodejny potravin, drogerie, lékárny, prodejny zdravotních pomůcek, a další
 • omezení osobního styku se státními úřady zkrácením úředních hodin na nejvýše 5 hodin po dva dny v týdnu (usnesení vlády ČR č. 1080)

Od 21. 10. 2020 0:00 hod. do odvolání platí povinnost nošení roušek:

 • na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,
 • v motorových vozidlech s výjimkou situace, kdy se ve vozidle nachází pouze členové jedné domácnosti.
 • ve všech vnitřních prostorech staveb (tzn. i ve společných prostorách bytových domů - pozn.), mimo bydliště (rozuměno domácnost - pozn.) nebo místa ubytování (například hotelového pokoje),
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstské autobusy a vlaky, taxislužby),
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

14. 10. 2020 - výzva multioborového panelu vědců obyvatelstvu

 1. Zaveďte osobní lockdown. Mezi lidi vycházejte jen v nejnutnějších případech – například péče o blízké. Neshlukujte se. Minimalizujte fyzický kontakt se všemi lidmi mimo vaši domácnost.
 2. Pokud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách a venku vmístech, kde nemůžete od všech ostatních lidí udržet vzdálenost dva metry. Virus se šíří hlavně vkapénkách a po jejich vysušení ve formě aerosolu (miniaturních částečkách poletujících volně vzduchem). Kontakt snimi je třeba zastavit buď vzdáleností nebo kusem látky.
 3. Berte situaci skutečně vážně, nevěřte dezinformačním webům a konspiračním teoriím, které riziko zlehčují či popírají (přehled vyvrácených nepravd najdete na manipulatori.cz).
 4. To, co uděláme či neuděláme teď, rozhoduje o tom, kolik lidí bude za měsíc vážně nemocných nebo bude umírat – nehrajme ruskou ruletu sosudem našich blízkých.

S účinností ode dne 24. 7. 2020 od 7:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celém území Ústeckého kraje nařizuje:

 1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nosu a úst) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.
 2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:
  1. děti do dvou let věku,
  2. osoby s  poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  3. pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,
  4. zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.

(zdroj: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem)

 


 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019, 2020