SISTEK.CZ

Od 1. 7. 2020 se povoluje

  • přítomnost osob v prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou;
  • odložení roušky, resp. zrušení plošné povinnosti nosit roušku či jiné ochrany úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech.

Od 1. 7. 2020 nadále platí povinnost nosit roušky

  • ve zdravotnických a sociálních zařízeních, včetně agentur domácí péče a zdravotníků poskytujících služby mimo zdravotnická zařízení;
  • v lokálních ohniscích v rozsahu podle aktuální situace (viz odkazy níže).

Nadále je samozřejmě nutné dodržovat základní hygienická pravidla - mytí rukou a dezinfekce zejména těch zařízení a ploch, kterých se dotýkají různí lidé.


 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019, 2020