SISTEK.CZ       
Sobota - 03.06.2023    

Aktualizace stránek: 12. 1. 2023 12:00

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky se řídí Občanským zákoníkem.

Lhůty provedení oprav

• Běžný servis je prováděn na počkání nebo ve lhůtě od jednoho do deseti pracovních dnů od převzetí zařízení od zákazníka.

• Předplacený servis je prováděn podle individuálně sjednaných podmínek (například pravidelné čištění a údržba počítačů).

• Záruční servis je poskytován na počkání nebo do jednoho až deseti pracovních dnů od převzetí zařízení od zákazníka(podle povahy závady či problému), a v případě nutnosti výměny dílu nebo zařízení může být lhůta pro vyřízení až třicet kalendářních dnů od převzetí zařízení od zákazníka.

Sjednání zakázky, souhlas s cenou

Nejprve mne kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Objednáním služby nebo zboží s přidanou hodnotou ve formě služby vyjadřujete souhlas s ceníkem služeb a dále uvedenými podmínkami.

Platba za poskytnuté služby

Platby za služby jsou od 1. 2. 2020 přijímány pouze převodem na účet poskytovatele služby na základě vystavené faktury.

Místo plnění

Servis je prováděn v sídle poskytovatele služby, vyjímečně u zákazníka (vyžaduje-li to povaha závady). Pokud je prováděn u zákazníka, jsou zákazníkovi účtovány také náklady spojené s cestou technika k zákazníkovi. Sazby jsou uvedeny v ceníku služeb.

Materiál - komponenty, příslušenství

Pokud je k provedení servisního úkonu zapotřebí díl (např. grafická karta, paměťové moduly, SSD, HDD, display...) nebo příslušenství (např. tiskárna, klávesnice, monitor...) je zakoupen u renomovaného prodejce (CZC, ALZA, Penta apod. Na dokladu je jako příjemce dílu uveden zákazník, kterému je díl dodán za nákupní cenu včetně ceny dopravy, bez dalších obchodních přirážek. Poskytovatelem služby je pak zákazníkovi účtována pouze služba spojená s výměnou dílu nebo uvedením zařízení do provozu. Na nákup dílu nebo příslušenství je obvykle požadována záloha v plné výši ceny dílu nebo příslušenství, včetně dopravy, nebo zákazník za díl nebo příslušenství tuto částku uhradí přímo prodejci dílu nebo příslušenství.

Obchod

Nejsem internetovým obchodem. Veškeré odběry jsou možné pouze osobně, při nákupu náhradního dílu nebo příslušenství je poskytovatel služby pouze prostředníkem (viz kapitola Materiál - komponenty, příslušenství).

DPH

Nejsem plátcem DPH.

Předání zařízení k opravě

Předání počítače nebo dílu k opravě či k reklamačnímu (záručnímu) řízení je vždy nutno dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem.

Obvykle je potřeba k servisu dodat spolu s počítačem instalační média k systému a ke komponentám (základní desce, grafické kartě, apod.). Pokud je uživatel nemá, měl by tuto skutečnost při objednávání služby oznámit. Notebook je nutno vždy dodat včetně napájecího adaptéru.

Odpovědnost za data

V případě, že odběratel předává dodavateli z jakéhokoliv důvodu počítač, nepřebírá dodavatel služby (Karel Šístek) v žádném případě odpovědnost za software a data uložená na pevném disku počítače, ani za škody vzniklé v důsledku případného poškození nebo ztráty těchto dat či softwaru. Doporučuji před předáním počítače svá data důsledně zálohovat!

Upozornění

Vyhrazuji si právo odmítnout servisní zásah, pokud by zásah byl v rozporu se záručními podmínkami vztahujícími se na některé zboží (například, je-li záruční servis na monitor poskytován v odborném servisu výrobce nebo dovozce), nebo pokud jde o počítač již natolik zastaralý, že by nebylo efektivní vynakládat úsilí na jeho opravu či upgrade.


Doporučení

  • Před předáním počítače k provedení servisních úkonů si zazálohujte svá důležitá data.
  • Pokud si nevíte se zálohováním rady, požádejte mne o zazálohování vašich důležitých dat. Je-li to možné, přineste si za tím účelem váš externí disk nebo dostatečně velký USB flash disk. Zálohování je zpoplatněno základní sazbou dle vynaloženého času.

  • Notebook k servisním úkonům vždy předávejte včetně síťového napájecího adaptéru!

Reference

- ukázky vytvořených stránek

 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2023