SISTEK.CZ       
Sobota - 03.06.2023    

Aktualizace stránek: 12. 1. 2023 12:00

Reklamační podmínky

Místo uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace je sídlo poskytovatele služby (viz Kontakt).

 • návštěvu prosím telefonicky (776 67 9913, Po-Pá 9-17 hod.) nebo e-mailem avizujte;
 • telefonicky (776 67 9913, Po-Pá 9-17 hod.) nebo e-mailem lze podle možnosti dohodnout jiné místo a čas.

Dodání reklamovaného zboží

Zákazník dodá zboží:

 • v původním obalu (není podmínkoui)) nebo náhradním obalu, odpovídajícímu povaze zboží
 • s přiloženým dodacím listem a fakturou (účtem)
 • s písemným popisem závady (ten je možno vyhotovit při předání zboží dodavateli)
 • má-li zboží samostatný záruční list, pak i se záručním listem

Zboží je nutné reklamovat včetně příslušenství (obalu nebo náhradního obalu odpovídajícího povaze zboží, ovladačů, speciálních kabelů atd).

Reklamace softwaru

V případě reklamace funkce dodaného softwaru je zákazník povinen předat dodavateli spolu s počítačem originální nosiče (diskety, CD-ROM) a manuály k softwaru. Lze reklamovat pouze software nakoupený legálně a u naší firmy.

Reklamace opravy

Opravu je nutno reklamovat be zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od provedení opravy.

Reklamace jiné služby

Službu je nutno reklamovat bez zbytečného odkladu. Věnujte pozornost výsledku služby již při převzetí, protože při pozdější reklamaci nemusí být zřejmé, zda jde o vadný výsledek poskytnuté služby nebo např. o pozdější uživatelský neodborný zásah do systému apod. Nový občanský zákoník nestanovuje záruční lhůty pro výsledek služby, obvykle však lze dojít k oboustranně uspokojivému řešení případného problému.

Lze reklamovat

V rámci záruky lze reklamovat mj. zejména:

 • neúplnost dodávky
 • vady výrobního charakteru
 • nesprávnou cenu
 • chybně provedenou opravu
 • výsledek služby, neodpovídá-li zjevně sjednanému plnění

Nelze reklamovat

V rámci záruky nelze reklamovat mj. zejména:

 • nefunkčnost hardwaru či softwaru pod zcizeným (nelegálně nabytým) operačním systémem,
 • nefunkčnost zakoupeného hardwaru či softwaru ve spolupráci se zcizeným (nelegálně nabytým) softwarem,
 • nekompatibilitu zakoupeného hardwaru či softwaru s hardwarem anebo softwarem, který již zákazník vlastnil před zakoupením komponenty, sestavy či softwaru, nebo který zakoupil později,
 • vady způsobené neodborným zacházením se zakoupeným hardwarem či softwarem (například vady způsobené statickou elektřinou, násilným zacházením, elektromagnetickým polem, provozováním zařízení v prostředí, pro které není konstrukčně určeno, apod.),
 • vady hardwaru či softwaru, způsobené třetími osobami nebo působením živlů,
 • vady vzniklé opotřebením.

Doporučení

 • Před předáním počítače k provedení servisních úkonů si zazálohujte svá důležitá data.
 • Pokud si nevíte se zálohováním rady, požádejte mne o zazálohování vašich důležitých dat. Je-li to možné, přineste si za tím účelem váš externí disk nebo dostatečně velký USB flash disk. Zálohování je zpoplatněno základní sazbou dle vynaloženého času.

 • Notebook k servisním úkonům vždy předávejte včetně síťového napájecího adaptéru!

Reference

- ukázky vytvořených stránek

 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2023