SISTEK.CZ       
Sobota - 03.06.2023    

Aktualizace stránek: 12. 1. 2023 12:00

Několik základních pravidel běžné údržby hardwaru počítače

 • Na počítačovém pracovišti nejíme, nepijeme a především nekouříme.
 • Neprovozujeme počítač v místnosti, ve které se vaří na zemním plynu nebo topí uhlím.
 • Pokud nemáme dotykovou obrazovku, nesaháme na ni prsty, ani žádnými "ukazovátky".
 • Vyvarujeme se nárazů do počítače, protože by mohly ohrozit jeho rotující součásti (zejména pevný disk).
 • Počítač pravidelně, nejméně 1x za půl roku, necháme v odborné firmě vyčistit od prachu,který se usazuje na chladičích a brání nezbytnému kvalitnímu chlazení tepelně namáhaných součástek (zejména zdroje, procesoru, pamětí a grafické karty).
 • Při čištění vnitřku počítače je nutno dodržovat opatření proti vzniku nežádoucího elektrostatického náboje. Proto nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku počítače vysavač, štětečky z umělých vláken apod. Nejúčinnější a nejbezpečnější je čištění pomocí stlačeného vzduchu.
 • Udržujeme v čistotě klávesnici a myš. Na čištění povrchu se osvědčila tzv.švédská utěrka. Prostory mezi klávesami je možné čistit štětečkem a vyfoukat stlačeným vzduchem. Švédskou utěrku s výhodou používám i na čištění povrchu obrazovky LCD.

Několik základních pravidel běžné údržby softwaru počítače

 • Pravidelné zálohování dat například na externí disk nebo na jiný počítač v síti je jedinou účinnou prevencí ztráty důležitých dat. Pokud máme své soubory jen na disku v počítači, při jeho havárii o ně zpravidla nenávratně přijdeme! Může jít jak o pracovní soubory, například účetnictví, studijní práce nebo obecně o dokumenty, tak o naše i po léta střádané fotografie, rodinná videa apod. Je důležité mít všechna pro nás významná data nejméně na dvou na sobě nezávislých nosičích (tedy nejen na disku počítače, ale také na externím disku, domácím síťovém úložišti dat, u menších objemů dat na USB flash disku nebo alespoň na nějakém cloudovém úložišti).
 • Udržujeme operační systém aktualizovaný.
 • Používáme dobrý antivirový a antispywarový program a firewall.
 • Pravidelně odstraňujeme dočasné soubory a další nepotřebné soubory, které zbytečně zabírají místo a zpomalují systém.
 • Vyvarujeme se neodborných zásahů do systému a do hardwaru počítače. Ne každý kutil je dost zdatný na to, aby nenadělal více škody, než užitku.

Doporučení

 • Před předáním počítače k provedení servisních úkonů si zazálohujte svá důležitá data.
 • Pokud si nevíte se zálohováním rady, požádejte mne o zazálohování vašich důležitých dat. Je-li to možné, přineste si za tím účelem váš externí disk nebo dostatečně velký USB flash disk. Zálohování je zpoplatněno základní sazbou dle vynaloženého času.

 • Notebook k servisním úkonům vždy předávejte včetně síťového napájecího adaptéru!

 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2023